SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico. Lahko se izvede na primer sprememba namembnosti iz pisarn v stanovanje. Spremembo namembnosti lahko naredimo za celoten objekt ali pa samo za del objekta. Objekt pa mora imeti obstoječe gradbeno dovoljenje, da lahko izvedemo postopek spremembe namembnosti. Projekt za spremembo namembnosti je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.