Projektna dokumentacija

Izdelujemo projektno dokumentacijo  za gradnjo hiše: IDZ, PGD, PZI, izris obstoječega stanja,…